Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán

  -  Thanh toán bằng tiền mặt
  -  Chuyển khoản ngân hàng
  -  Thanh toán bằng thẻ ATM
  -  Thanh toán qua cổng thanh toán Bảo KimCác tin khác