đúc trống đồng

Trống đồng đúc theo phiên bản chuẩn bằng đồng đỏ hoặc đồng vàng, kích thước nhiều loại. Cơ sở bán trống đồng đông sơn, trống đồng ngọc lũ. Nhận đúc trống đồng theo yêu cầu.

Chưa Có Tin Cho Mục này .

CÔNG TY TNHH ĐỒ ĐỒNG ĐẠI VIỆT