ĐÚC ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Nghề đúc đồng được xem như là một nghệ thuật độc đáo bởi nó có giá trị mỹ thuật cao. Cơ sở Đồ Đồng Thủ Công được kế thừa nghề đúc đồng của cha ông để lại, lưu giữ và phát triển đến nay. Cơ sở chúng tôi chuyên nhận đúc các sản phẩm như : đúc tượng đồng, đúc chuông đồng, đúc tượng phật, đúc tượng các anh hùng dân tộc, đúc tượng bán thân, chân dung, đúc trống đồng....

Chưa Có Tin Cho Mục này .

CÔNG TY TNHH ĐỒ ĐỒNG ĐẠI VIỆT